...

کسی می گفت :
عزيزم عزت دنيا به مال است
نه در فهم و نه در حسن و کمال است


!!!!!!!!!!!1نظر شما چيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 11 بازدید
_

نظر سعدي كه اينه(هرگز حسد نبردم بر منصبي و مالي الا بر انكه دارد بر دلبري وصالي)

mohammad reza jafari

مرتيکه دزد

حثت

در حال حاضر بله