...

من برگشتم

مشکلم خيلي زودتر از اوني كه انتظار داشتم حل شد
دوباره برگشتم

.................................

در دنياي ستارگان
ستارگان هزار ساله نوزادند
و پروانه ها
نوزادشان عمري چند روزه دارند
وقتي مي انديشم
يک نگراني مو بر تنم سيخ مي کند
فرزندان آدم
نسل به نسل پير مي شوند
مي ميرند
اماانسانيت هنوز نوزاد است

7.gif


7T.gif

/ 6 نظر / 10 بازدید
farzaneh

khoshalam ke bargashti. montazeret boodam

آرزو لطفي

ويلاگتون زيباست . همين

h

دورد بر شما