...

حكايت گل وكبوتر(قسمت پنجم)

بعدازچندروزانتظاركه هرروزش براي گل انگارهزارسال بودبالأخره نامه كبوتررسيد,گل همش نگران بودكه نامه بهش نرسه آخه تواين ساختمون جديداونهاروبه اسم ديگه اي ميشناختن ولي خوب به لطف خدابه سلامتي وصحت نامه كبوتري بال بسته به گلي درچمن هجران نشسته رسيد.
وقتي چندبارازاول تاآخرنامه روخوندآماده نوشتن جواب شد:
به نام آنكه خودعاشقترين است
سلام نام خداونشانه رأفت
سلام مايه عزّوزمينه الفت
سلام عطرصفابرمشام هرانسان
سلام غنچه ايمان به شاخه وحدت
اميدوارم حال شماوخانواده محترم خوب باشد وبه ياري پروردگارموفق ومويدباشيد.
نامه شماكبوترخوبم درروزپنجشنبه سوم ماه مبارك رمضان ساعت:4:45دقيقه به دستم رسيدوباعث خوشحالي اين حقيرگرديد...كبوترم درموردبجاآوردن نمازاول وقت پرسيده بوديد اگر راستش رابخواهيد هميشه نه,ميدانم نمازاول وقت مقرون بانمازامام زمان عليه السلام است ولي متأسفانه بعضي وقتها بي همت وبي لياقتم,وقتي نمازم رااول وقت به جامياورم حال خوبي دارم ولي اين حال خوب كم نصيبم ميشود,آخه همه كه مثل كبوترمن نمازباحال نميخوانند...آخه هركاري يه لياقتي ميخواد.
ولي خودمونيمامثل اينكه بعضيهاچقولي كردن,آبروي ماكه جلوي خدارفته جلوي بنده خداهم ديگه آبروئي نمونده,ولي خوب عيبي نداره شايدميخوان بااين چقوليها من روآدم كنن...
من كبوتري دارم كه همه گفته هايش,نوشته هايش,نصيحت هايش,همه وهمه
محبت آميزوپدرانه است,حتماًدرجوابم ميخواهيدبنويسيدكه من درمقام نصيحت كردن نيستم.
هميشه انسانهاي بزرگ وعالم خودشان راكوچك ميشمارند,كبوترم وقتي كه من روسياه نمازميخوانم_البته نمازهاي من كه مقبول نيست ممكنه ازده تايكي قبول بشه-غيرممكن است كه به يادشمانيفتم هميشه دردعاهابه يادشماهستم...
مثل اينكه ايندفعه قلم من عنان ورزيده وخودسرشده,چيكاركنم هجران اين چيزهاراهم داره,ديگه مزاحم اوقات شريفتان نميشوم چون باخواندن اين نامه پلكهايتان داره روي هم ميايد,پس تاخوابتان نبرده التماي دعاوخداحافظ,خواهركوچك شما:گل.

كبوترهرچي نامه گل روميخوندبازم سيرنميشد,انگارهردفعه بادفعه قبل فرق داشت,وقتي حسابي سرحال اومدمشغول نوشتن جواب شد:
...گل مهربانم نامه پرمهرومحبت شما به دستم رسيدووقتي به انتهاي آن رسيدم نه تنها خوابم نبردوپلكهايم روي هم نيامدبلكه ازكناره پلك قطره اي ازآنچه دردل موج ميزدسرازيرشد,به هرحال دست شمادرد نكند وخداوندبه شماجزاي خيردهدكه هرازچندگاهي خستگلي رااز
جسم وجان اين برادردلخسته مودبيرون مياوريد.
گل من خوب ازقبل جواب ماراحدس ميزني,همانطوركه نوشته بودي من جدّاًدرمقام نصيحت كردن نيستم وابداًخودرالايق اين مقام نميدانم,آنچه ازقلم حقيرصادرميشودصرفاًخيرخواهي وخدمتي است برادرانه وگرنه من كجاونصيحت نمودن كجا؟!
صلاح كاركجاومن خراب كجا؟
ببين تفاوت ره ازكجاست تابه كجا!!!
بگذريم,گل من اين كلمه بگذريم راكه نوشتم ديگروقت نبودكه ادامه دهم وحالاكه مشغول نوشتن دنباله نامه هستم بدنم درتبي شديد ميسوزدوتمام استخوانهايم دردميكندوبه سختي قلم رابركاغذميكشانم.
اينجاهواخيلي سردشده است,ماهم كه عشق نداريم,حرارت نداريم زودسرمابه تن مينشيند,به هرحال تب ولرزهم براي خودش حالي دارد,شمادعابفرمائيدخداعافيت عطافرمايد,انشآءاللـه...
درضمن آن كسي كه گفته بودي خيلي هم اهل چقولي نيست خيالت راحت باشد,گهگاهي مطالبي ازروي خيرخواهي ميگويد كه من هم هرچه به دلم بيفتدبراي شمامينويسم,اگربه آبرورفتن باشدبنده ازهمه بي آبروترم شماخواهرم نگران نباشيد,اينكه وضع ظاهرماست ديگر
باطن چقدرخراب است خداميداند.
پاي مالنگ است ومقصدبس دراز
دست ماكوتاه وخرمابرنخيل
...گل من ازمحبت وتوجهي كه به اين حقيرداري ازصميم قلب ممنونم,خداوند به لطف خودش اين خواهرنازنين رابراي من حفظ فرمايد,آه كه نميشودهمه چيزرانوشت,توخودحديث مفصل بخوان ازاين مجمل.
راستي گل من اگر ممكن است روي پاكت اسم كوچك خودراننويس,اينطوربهتراست,چون گاهي نامه راديگران ازدم درتحويل ميگيرند,نامه قبلي شماكه رسيدشخصي كه آنراتحويل گرفت به من گفت:بفرمااين هم نامه دوست دوست دخترشما!!!
...به هرحال داخل نامه هرچه دلت ميخواهدبنويس وخلاصه:
هيچ آدابي وترتيبي مجوي
هرچه ميخواهددل تنگت بگوي...
ادامه دارد...

/ 5 نظر / 12 بازدید
چشم بادومی

salam, mersi az nazare lotfet :) .. neveshte hato khoondam, jaleban, faghat baziashoon kheili toolo derazie ;)

مجيد(مرداب)

سلام اق مجيد ممنون كه بلاگ اين حقيرو خونديمن تازه اول راهم تو بلاگ نوشتن جوجم

مجيد(مرداب)

سلام اق مجيد ممنون كه بلاگ اين حقيرو خونديمن تازه اول راهم تو بلاگ نوشتن جوجم

مـــــــــــــــادر...

مجيد عزيزمچه دل پر دردي داري پسرم..من اصلا از اون مامانايي نيستم كه به بچه هاي گلم..گير بدم..من اومدم اينجا كه محرم رازتون باشمبازم به مادرت سري بزن

آيدا

سلام ، دستت درد نكنه اومدي بلاگمون ابروم رو خريدي حالا ميگم تو دوره سردبيري بنده دو نفر اومدن به بلاگ سر زدن.موفق باشي