...

من و ما

ما شهری می ساختیم
و بر بالای بلند ترین نقطه اش قصری
من اما از ویرانی در هراس بودم
وبر فراز شهرمان خورشيدی افراشتیم
و بر فراز قصرمان رنگين کمانی
من اما از تاریکی در هراس بودم
وما سالهاست که روشن ترين شهررا
و بلندترین قصر را
ترک کرده ايم
و مرا رخصت بازگشتی نيست
که من
از ويرانه های تاريک
در هراسم.
...
........................................................................................

/ 2 نظر / 11 بازدید
nikita

:)shere jalebi boodshoma iran hasti?rasti mikhasam begam chera kenare safhatoon ye link be neda nemidi?

sepehr

site e jalebi dari movafagh bashi