...

مي

نيست جز مي امشبم راه گريز
جام را خالي منه, از نو بريز

آمدم تا عقده ها خالي كنم
با تو باشم, ساعتي حالي كنم
گويمت از حال خود, از درد خويش
تا كه داني از چه هستم من پريش
نيست جز مي امشبم راه گريز
ساقيا حالي بده, از نو بريز

درد عشق است و خودت داني كه چيست
هيچ دردي بد تر از اين درد نيست
بعد از آن هجران و آن درد دگر
هيچ دارويي نسازد درد هجران را اثر
نيست جز مي امشبم راه گريز
چاره اي ديگر كجا, از نو بريز

/ 1 نظر / 9 بازدید
maryam

ino ye bar ooni ke heili doosesh daram baram khoonde bood kheili doosesh daram(shero migam)a