...

درس محبت


444.jpg

آه اي دل غمگين ، كه به اين روز فكندت؟
فرياد كه از ياد برفت آن همه پندت

اي مرغك سرگشته ، كدامين هوس آموز
بي بال و پرت ديد و چنين بست به بندت؟

اي آهوي تنهاي گريزان پريشان
خون مي چكد از حلقه پيچان كمدت

اي جام به هم ريخته ، صد بار نگفتم
با سنگدلان يار مشو مي شكنندت

آه ، اي آزرده ، درين هستي كوتاه
آتش به سرم مي رود از آه بلندت

جان در صدف شعر ، گهر كردي و گفتي
صاحبنظرانند ، پشيزي بخرندت

ارزان ترت از هيچ گرفتند و گذشتند
امروز ندانم كه فروشند به چندت ؟

جان دادي و درسي به جهان ياد گرفتي
ارزانتر ازين درس محبت ندهندت
(مشيري)

/ 1 نظر / 14 بازدید
همايون

خدا رحمتش کند! براي اينكه از نگاه من در مورد وقايع جاري مطلع شويد، يك سري هم به وبلاگ من بزنيد. همايون